ბრძანება N01-19/14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ზოგიერთი თანამდებობის პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობად განსაზღვრის შესახებ

01-19-14
Skip to content