ბრძანება N01-17/32ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის გაპიროვნების თაობაზე

01-17-32
Skip to content