ბრძანება N01-17/31 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2017 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის N01-19/29 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01-17-31
Skip to content