ბრძანება N01-17/30 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის შერჩევის მიზნით გამარტივებული საჯარო კონკურსის გამოცხადების შესახებ

01-17-30
Skip to content