ბრძანება N01-17/29 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის გაპიროვნების თაობაზე

01-17-29
Skip to content