ბრძანება N01-17/28 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის გაპიროვნების თაობაზე

01-17-28
Skip to content