განკარგულება N225 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N225
Skip to content