განკარგულება N215 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი დახმარების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

gankarguleba N215
Skip to content