განკარგულება N120 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 მაისის N63 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N120
Skip to content