განკარგულება N215 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N215
Skip to content