განკარგულება N207 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი დახმარების პროგრამის ”დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N207
Skip to content