განკარგულება N166 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 ივნისის N82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N166
Skip to content