განკარგულება N110 ქობულეთისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N110
Skip to content