ბრძანება N01-17/18 ახალი კორონავირუსის (covid-19) ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით თანამშრომელთა დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლისა და საქმის წარმოების განსხვავებული წესის განსაზღვრის შესახებ N01-17/18

დისტანციურ-რეჟიმზე-გადასვლის-შესახებ
Skip to content