განკარგულება N27 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნომებრის N 430 განკარგულებით დამტკიცებული “ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N27
განკარგულება N28
განკარგულება N29
განკარგულება N30
განკარგულება N31
Skip to content