ბრძანება N 01-23/15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 14 თებერვლის N01-23/14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01-23-15
Skip to content