ბრძანება N 01-07/10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი რიგგარეშე სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაყწვეტილების შესახებ

01-07-10
ბრძანება N

Skip to content