განკარგულება N23 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

განკარგულება N23
Skip to content