დადგენილება N06 ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N207-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ.20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N06
Skip to content