განკარგულება N61 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N60 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N61
Skip to content