განკარგულება N224 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N223 ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N222 ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორგია”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N221 ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N219 ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N220 ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N219 ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N218 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სტიქიის შედეგადდაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N217 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციართა ,,გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამის”დამტკიცების შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content