ბრძანება ბ115.115222443 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის საწვავის განაწილების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 29 დეკემბრის ბ115.115213631 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

115115222443
Skip to content