ბრძანება ბ115.115222431 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2022 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 29 დეკემბრის Nბ115.115213632 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

115115222431
Skip to content