ბრძანება ბ115.115221521 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2022 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 29 დეკემბრის Nბ115.115213632 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

115115221521
Skip to content