დადგენილება N14 ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კN20.42.04.705; ს/კN20.42.04.269; ს/კN20.42.04.141; ს/კN20.42.589; ს/კN20.42.04.614; ს/კN20.42.04.122; ს/კN20.42.126 და ს/კN20.42.04.536) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N14
Skip to content