დადგენილება N08 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N08
Skip to content