ბრძანება ბ.115.115222031 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

საკრებულოს ბიუროს-22.07.22წ.
Skip to content