ბრძანება ბ115.115221933 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 11 ივლისის Nბ115.115221921 და 2022 წლის 12 ივლისის Nბ115.115221931 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ძალადაკარგულად გამოცხადების
Skip to content