განკარგულება N43 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 N01 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალური ,,გენდერული თანასწორობის საბჭო”-ს შემადგენლობაში”ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N43
Skip to content