ბრძანება ბ115.115221822 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 01 ივლისის N01-19/3 ბრძანებაში თეკლე მჟავანაძის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის (საკრებულოს აპარატი) III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში დანიშვნის შესახებ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეკლე მჟავანაძის დანიშვნის შესახებ
Skip to content