განკარგულება N32 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზეთანხმობიც მიცემისა და საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N32
Skip to content