განკარგულება N18 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟების)2022 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით ,იჯარის ფორმით,სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N18
Skip to content