განკარგულება N17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

განკარგულება N17
Skip to content