ბრძანება Nბ115.115221261 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 29 დეკემბრის ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2022 წლის საწვავის განაწილების შესახებ”Nბ115.115213631 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

115115221261
Skip to content