განკარგულება N89 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N473 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის კულტურის ღონისძიების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N89
Skip to content