ბრძანება Nბ115.115220142 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის lll რანგის llკატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საქმისწარმოების საკითხებში მზია ყულეჯიშვილისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ

ბ115115220142 14.01.22
Skip to content