ბრძანება Nბ115.115213651 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის საქმეთა ნომენკლატურისა და საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

ბ115115213651 31.12.21
Skip to content