ბრძანება Nბ115.115213611 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

ბ115115213611 27.12.21
Skip to content