ბრძანება Nბ115.115213432 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2021 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბ115115213432 9.12.21
Skip to content