განკარგულება N70 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები)საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N70
Skip to content