განკარგულება N71 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ დავით წულუკიძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N71
Skip to content