დღეს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ავთანდილ ანანიძის ხელმძღვანელობით.

დღეს 12-00 საათზე გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ავთანდილ ანანიძის ხელმძღვანელობით.
 კომისიის სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი.
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13345 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავი ქონების პირველ სართულზე არსებული 74,38 კვ.მეტრი საცხოვრებელი ფართის (ს/კ 20.09.01.058.01.512) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13346 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების, თანახმად დანართისა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 ოქომბრის N01-14/12997 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის კულტურის სახლის შენობის პირველ სართულზე არსებულ 15.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.31.01.011) (ფ/პ ,,ქეთევან სანიკიძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 01 ნოემბრის N01-14/13019 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N9-ის მიმდებარედ 257,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.348) 1.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,დავით დანელია“);
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)
Skip to content