2021 წლის 17 ნოემბერს  12-00  საათზე  ტარდება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისიის  სხდომა

ს  ი:

  1. 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13345  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში  მდებარე  უძრავი ქონების  პირველ სართულზე არსებული 74,38  კვ.მეტრი საცხოვრებელი ფართის (ს/კ 20.09.01.058.01.512) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 

  1. 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13346  მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონებების, თანახმად დანართისა    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 29 ოქომბრის N01-14/12997  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის  კულტურის  სახლის  შენობის პირველ სართულზე არსებულ 15.0 კვ.მ.  არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.31.01.011) (ფ/პ ,,ქეთევან სანიკიძე“)  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ;

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2021 წლის 01 ნოემბრის  N01-14/13019  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N9-ის  მიმდებარედ  257,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან  (ს/კ 20.42.06.348) 1.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,დავით დანელია“);

(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

Skip to content