განკარგულება N22 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეკლემაის განთავსების გეგმის დამტკიცების თაობაზე”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 ივნისის N86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N22
Skip to content