განკარგულება N20 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N475 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N20
Skip to content