განკარგულება N10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N474 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N10
Skip to content