განკარგულება N04 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N04
Skip to content