განკარგულება N03 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯამრთელობის დაცვისა სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N29 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N03
Skip to content