განკარგულება N02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადების-მუნიციპალური პროექტების განხორციელებისა და მათი დაფინანსების თაობაზე-მოწონების შესახებ

განკარგულება N02
Skip to content