დადგენილება N22 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N22
Skip to content